На 12.6.2020 година на Филолошкиот факултет во Штип, на Катедрата за англиски јазик и книжевност, се одржа првата онлајн одбрана на магистерски труд на студентката од втор циклус на студии, Ана Митева (Димоска).

Магистерскиот труд со наслов „Усвојување на збороредот од страна на македонските изучувачи на англиски јазик и улогата на јазичниот трансфер“ е изработен под менторство на проф. д-р Марија Кусевска, вонреден професор на Катедрата за англиски јазик и книжевност.
Јавната дискусија ја следеше и ја оцени Комисијата во состав: доц. д-р Натка Јанкова-Алаѓозовска, претседател; проф. д-р Марија Кусевска, член; проф. д-р Билјана Ивановска, член.

Одбраната на магистерскиот труд се одвиваше преку платформата Microsoft Teams и помина во најдобар ред, без какви било технички проблеми.
Комисијата утврди дека станува збор за оригинален научен труд. Кандидатката Ана Митева (Димоска) се стекна со звање магистер по филолошки науки од областа Англиски јазик.

Почнувајќи од месец март 2020 година на Филолошкиот факултет во Штип редовно се одвиваат онлајн одбрани на дипломски трудови преку платформата Microsoft Teams.

Технички секретар

Јулијана Денкова
Тел: +389 32 550 150
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Влатко Берковски

Тел: +389 32 550 068

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Виолета Шаклева

Тел: +389 32 550 021

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.