Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“, поставува цврсти темели како услов за понатамошно надградување и усовршување на својата дејност како високообразовна и научна институција во која постојано се негува сега и во иднина љубовта кон филолошките науки, а младите луѓе се оспособуваат за културен натпревар меѓу народите и особено за зачувување на македонскиот национален идентитет.

Почнувајќи од значењето на зборот филологија, што означува љубов кон зборот, Филолошкиот факултет има особено важна мисија во оспособувањето на студентите за продлабочување на знаењата од областа на македонскиот јазик и литература, како и во изучувањето на странските јазици и на тој начин во создавањето љубов кон јазикот и литературата воопшто.

Прв циклус на студии


Втор циклус на студии


Трет циклус на студии

Својата образовна и научна дејност, Филолошкиот факултет ја организира и ја изведува преку студиски програми засновани на Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС), во согласност со Болоњската декларација.

Филолошкиот факултет има особено важна мисија во оспособувањето на студентите за продлабочување на знаењата од областа на македонскиот јазик и литература, како и во изучувањето на странските јазици и на тој начин во создавањето љубов кон јазикот и литературата воопшто.

Наставата се организира по студиски групи и тоа: Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и книжевност, Германски јазик и книжевност, Италијански јазик и книжевност, Француски јазик и книжевност, Турски јазик и книжевност и Историја со археологија.

Декан

Вон. проф. д-р Драгана Кузмановска

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Телефон: +389 32 550 172

 

Продекан

Доц. д-р Весна Коцева

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Телефон: +389 32 550 179

 

Секретар

Виолета Шаклева

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Телефон: +389 32 550 021

 

Технички секретар

Јулијана Денкова

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Телефон: +389 32 550 150

Технички секретар

Јулијана Денкова
Тел: +389 32 550 150
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Влатко Берковски

Тел: +389 32 550 068

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Виолета Шаклева

Тел: +389 32 550 021

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.