пријавување на испити: 25.04.2024 до 03.04.2024

полгање на испити: 08.04.2024 до 28.042024

 

Број

Име и презиме

Сите испити во Штип

Сите испити во Струмица

Катедра за македонски јазик и книжевност

1

Проф. д-р Луси Караниколова - Чочоровска

22.04.2024, 9 часот  П10

27.04.2024, 9 ч. кабинет на професор

 

2

Проф. д-р Ранко Младеноски

22.04. 2024

9,30

Кабинет на професорот

 

3

Проф. д-р Јованка Денкова

25.04.2024

11.30

кабинет

 

4

Проф. д-р Ана Витанова Рингачева

9.4.2024

12.00ч.

Кабинет на професор

 

5

Проф. д-р Игор Станојоски

17.04. 12:30 Кабинет на професор 24.04. 13:30

17.04. 12:30 Кабинет на професор 24.04. 13:30

 

6

Проф. д-р Лидија Камчева-Панова

10.4.2024 (СРЕДА)

ВО 11:30 ЧАСОТ, ПРЕДАВАЛНА 8

22.04.2024 (ПОНЕДЕЛНИК)

ВО 11:30 ЧАСОТ, ПРЕДАВАЛНА 5

7

Проф. д-р Весна Кожинкова

По договор

По договор

8

Проф. д-р Милена Ристова-Михајловска

По договор

По договор

9

Доц. д-р Марија Гркова - Беадер

По договор

По договор

10

Доц. д-р Марија Соколова

По договор

По договор

11

Доц. д-р Наташа Сарафова

09.04.2024 (четврток) ВО 12.00 ЧАСОТ,

ПЛАТФОРМА ЗА Е-УЧЕЊЕ

 

12

Костадин Голаков

17.4.2024

12 ч., Кабинет

24.4.2024

10:30 ч, Предавална 5

Катедра за турски јазик и книжевност

13

Проф. д-р Махмут Челик

15.4.2024 (ПОНЕДЕЛНИК)

ВО 12:00 ЧАСОТ, КАБИНЕТ

 

14

Проф. д-р Марија Леонтиќ

23.4.2024

(вторник) во 9:00 часот во КАБИНЕТ

 

15

Д-р Рефиде Шаини

15.4.2024 (ПОНЕДЕЛНИК)

ВО 13:00 ЧАСОТ, КАБИНЕТ

 

16

Д-р Дујгу Чагма

17.4.2024 (СРЕДА)

ВО 10:00 ЧАСОТ, КАБИНЕТ

 

17

Д-р Нуман Аруч

18.4.2024 (ЧЕТВРТОК)

ВО 13:00 ЧАСОТ, ПРЕДАВАЛНА 9

 

18

Виш лектор м-р Ивана Котева

8.4.2024 (ПОНЕДЕЛНИК)

ВО 12:00 ЧАСОТ, КАБИНЕТ

 

19

М-р Рабие Рушид

15.4.2024 (ПОНЕДЕЛНИК)

ВО 13:00 ЧАСОТ, Предавална „Јунус Емре“

 

Катедра за романски јазици и книжевности

20

Проф. д-р Весна Коцева

9.4.2024,  кабинет

11.4.2024, Предавална 1

21

Проф. д-р Ева Ѓорѓиевска

09.04. П6, 9 часот

08.04.2024, П1, 9.30 часот

22

Проф. д-р Светлана Јакимовска

По договор

По договор

23

Доц. д-р Надица Негриевска

16.04.2024, 9 часот, кабинет 22.04.2024, 9:30 часот, П1

16.04.2024, 9 часот, кабинет 22.04.2024, 9:30 часот, П1

24

Доц. д-р Јована Караникиќ Јосимовска

11.4.2024 (четврток)

Кабинет

10.4.2024 (среда)

Предавална 1

25

Виш лектор м-р Марија Тодорова

11.4.2024 во 08:30ч. Кабинет

 

Катедра за германски јазик и книжевност

26

Проф. д-р Билјана Ивановска

17.04.2024, во 10.00 часот, кабинет

 

27

Проф. д-р Драгана Кузмановска

16.04.2024, во 11.30ч,

Кабинет 4

 

28

Проф. д-р Даринка Маролова

09.04.2024 во 10.00 во кабинет

 

29

Доц. д-р Милица Денковска

По договор

По договор

30

Виш лектор м-р Марица Тасевска

17.04.2024

10.30, Кабинет

 

Катедра за англиски јазик и книжевност

31

Проф. д-р Нина Даскаловска

17.04.2024, 12.00 ч.

16.04.2024, 12.00 ч.

32

Доц. д-р Натка Јанкова Алаѓозовска

17.04.2024, 12.00 ч. Амфитеатар 18.04.2024, 12.00 ч. П4

17.04.2024, 12.00 ч. Амфитеатар 18.04.2024, 12.00 ч. П4

33

Доц. д-р Сашка Јовановска

16.04.2024, 09.00 ч. Амфитеатар 18.04.2024, 09.30 ч. П3

16.04.2024, 09.00 ч. Амфитеатар 18.04.2024, 09.30 ч. П3

 

34

Доц. д-р Марија Крстева

18.04.2024г. 13.30ч. Амфитеатар 15.04.2024. 09.30. П4

18.04.2024г. 13.30ч. Амфитеатар 15.04.2024. 09.30. П4

35

Доц. д-р Наталија Поп Зариева

16.04.2024, 11:00ч, П8

15.04.2024, 11:30ч. П5

36

Доц. д-р Крсте Илиев

15.04. од 11.00 часот амфитеатар

16.04.од 10 ч. амфитеатар

37

Доц. д-р Ана Коцева

23.04.2024, 9:00ч, канцеларија

24.04.2024, 9:30ч, амфитеатар 2

38

Виш лектор м-р Биљана Иванова

15.04.2024, 8:30ч. П8

17.04.2024, 09:30ч., П4

39

Виш лектор м-р Драган Донев

15.04.2024, 11 часот, Кампус 4

Во договор со предметниот наставник

40

Виш лектор м-р Адријана Хаџи-Николова

17.04.2024, 12.00 ч.

18.04.2024, 10.00 ч.

41

Лектор м-р Симона Серафимовска

15.04.2024, 11ч. канцеларија

 

09.04.2024, 9:30ч. П5

 

42

М-р Татјана Уланска

09.04.2024, 10:30ч. П7

10.04.2024, 9:30ч. П5

43

Павел Ѓорѓиев

По договор

По договор

 

 

Технички секретар

Јулијана Денкова
Тел: +389 32 550 150
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

 

Студентски прашања

Штип - Влатко Берковски

Тел: +389 32 550 068

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Виолета Шаклева

Тел: +389 32 550 021

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.